Wie is Marsstones?

Ontstaan van Mars Stones

Marcel Pater heeft in 1996 zijn opleiding MTS-Bouwkunde afgerond en is vervolgens aan de slag gegaan als timmerman / assistent-uitvoerder om praktijkervaring op te doen. In 2004 besluit hij een jaar naar Australië te gaan om te reizen en te werken. Bij terugkomst gaat hij als renovatietimmerman aan de gang. 

In 2008 besluit hij het over een ander boeg te gooien en laat hij het timmerwerk voor wat het is en komt natuursteen in beeld. Bij het toenmalige Centrum Natuursteen begint hij een voltijdopleiding voor Basisberoeps natuursteenbewerker. Na 3 maanden kan bij Haker Natuursteen het stagetraject worden ingegaan en daar wordt uiteindelijk een vast dienstverband gesloten. Door de grote variatie aan werkzaamheden en vervolgstudies kan Marcel zich als allroud natuursteenbewerker bestempelen. 

Helaas slaat de crisis toe en in 2011 komt het dienstverband tot een einde. De keuze wordt gemaakt om als zelfstandige aan de gang en zo gaat Marcel Pater in de werksferen verder onder de noemer Mars Stones. Door met meerdere bedrijven samen te werken groeit de kennis en werkkring. Zo kunnen we elke klant gericht helpen en tevreden met een passend produkt gedag zeggen.